Calltech Sverige ab

Tjänster

Calltech har mångårig erfarenhet av fiberbranschen och erbjuder flertal tjänster inom digital infrastruktur.  Vi bygger egna fibernät med Skanova FTTH standard och har ramavtal med Telia för att kunna ansluta kunder i de nät vi äger. Vi bygger lägenhetsnät med fiber och efteransluter kunder i befintliga FTTH miljöer. Våra konsulter hjälper kommuner, andra nätägare och gräventreprenörer med nätplanering, markavtal, CAD design och nätövervakning.

Vi samarbetar med mobiloperatörerna i flera projekt och har lång erfarenhet av att arbeta med radioplanering och inomhustäckning, både i DAS-nät och repeaters. Vi bygger egna master och torn samt monopoles, alla typer av antennbärare helt enkelt. Inom företaget finns även kunskap om radiolänk och vi kan leverera både punkt till punkt och punkt till multipunktlösningar.

Fiber

Vi arbetar direkt mot kommuner och de största nätägarna i Sverige. Vi utför även arbete åt schaktentreprenörer, föreningar och teleoperatörer.

Konsultation

Calltech erbjuder konsulttjänster inom fiber, trådlös infrastruktur så som 4G / 5G samt olika nätverkslösningar.

Core

Core är ett verktyg framtaget av fiberbranschen, för fiberbranschen. Med ett enkelt gränssnitt dokumenterar du och håller koll på de byggtekniska momenten i en fiberentreprenad eller liknande där mycket skall dokumenteras för varje kundanslutning.

Nätplanering

Vi planerar allt inom fiber och FWA (fixed wireless access). Vi tar hand om hela processen, allt från kostnadsberäkningar till färdig produktion.

Projektledning

Vi erbjuder erfarna projektledare inom fiberbyggnation

Mobiltelefoni

Vi har nära 20 års erfarenhet inom mobilsektorn. Vi åtar oss arbeten som sträcker sig från SA (site aquisition), radioplanering, kartläggning av täckning med TEMS verktyg till driftsättning av nya siter. Vi kan utföra installation i:

- Greenfield – Nya master och torn samt inplaceringar och swap i alla typer av anläggningar.
- Rooftop – Vi har erfarenhet att arbeta med fastighetsägare och kan utföra swap av befintlig utrustning samt nyinstallationer även här.
- Indoor – Vi har lång rutin av radiomätningar och radioplanering av indoortäckning. Vi kan åta oss projekt av alla olika storlekar och arbetar både med installationer av repeaters och DAS-nät.

- Transmission – Specialiserade inom området åtar vi oss nya transmissionsvägar med både fiber och radiolänk som verktyg.

Svetsning

Vi erbjuder erfaren personal där vi svetsar i både skåp och på telestationer.

Lägenhetsnät

Vår personal har stor erfarenhet från byggnation av olika lägenhetsnät till flera olika fastighetsägare, kontakta oss för mer information och referenser.

5G-mobil

Vi har allt inom projektledning, radioplanering, SA och CW