CLN Sverige AB

Calltech Sverige AB ingår i CLN Sverige koncernen.  CLN Infra AB (www.clninfra.se) bygger äger och driftar både master, torn och fibernät. CLN Sveriges hemsida är under konstruktion och kommer inom kort lanseras.

Calltech erbjuder spetskompetens inom digital infrastruktur. Vi erbjuder allt från projektledning, nätdesign, blåsning och svetsning till  slutdokumentation, service och support.

Vi bygger och utför service på fibernät. Vi erbjuder allt från projektledare, nätdesign, svetsare och fibertekniker till partners inom schakt och markentreprenad.

Vi har kunskap och resurser inom IT och Nätverk

Vi erbjuder service och support, vi har hela kedjan från enstaka problemlösning till efteranslutningar, stationsarbeten och fullständig dokumentation. Calltech har ett eget utarbetat it-system som ger kunden fullständig kontroll över vårt arbete i realtid.

Vi har en stor erfarenhet av att projektera och även rita upp fibernät. Vi har även erfarenhet av kostnadsberäkningar och slutdokumentation.

Vår personal har stor erfarenhet från byggnation av olika lägenhetsnät till flera olika fastighetsägare, kontakta oss för mer information och referenser.

Vi har allt inom projektledning, radioplanering, SA och CW.

Vi erbjuder erfaren personal där vi svetsar i både skåp och på telestationer.

Vi erbjuder erfarna projektledare inom fiberbyggnation.

Bidrag från EU

Calltech Sverige AB har blivit beviljade stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling till projekten Tångeråsa, Kärvingeborn Älgviken och Västra Sörälgen. Calltech ska bygga fiber baserat bredbandsnät på landsbygden. Tångeråsa är ett mindre område på landsbygden i Lekebergs kommun. Projekten Kärvingeborn Älgviken och Västra Sörälgen är mindre landsbygdsprojekt i Hällefors kommun.

Quick Menu